rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 11. 2016

Zmluva o Príležitostnom spoločnom obstarávaní (PSO) podľa § 16 zák.č.343/2015Zb.

Z75/2016

0,00 EUR

Mesto Pezinok

Obec Huncovce

14. 11. 2016

Zmluv o spracovní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Z74/2016

0,00 EUR

MAPA Slovakia Digital. s.r.o., Bratislava

Obec Huncovce

14. 11. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Huncovce 01

Z73/2016

1 230,00 EUR

MAPA Slovakia Digital. s.r.o., Bratislava

Obec Huncovce

8. 11. 2016

Zmluva o budúcej zmluve podľa § 50a zák. č. 40/1964 Zb.

Z72/2016

250,00 EUR

Ružena Blašková

Obec Huncovce

8. 11. 2016

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obcou č. 82/2008

Z71/2016

848,40 EUR

W-Control, s.r.o.

Obec Huncovce

27. 10. 2016

Zmluva č. 278/2016/ORHC

Dodatok č. 1

1 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Huncovce

10. 10. 2016

Zmluva o pripojení inf. systému - obce a mestá

Z69/2016

0,00 EUR

DEUS-Slovenska, Bratislava

Obec Huncovce

21. 9. 2016

Zmluva o dielo na vypracovaniežiadosti o dotáciu

Z68/2016

1 200,00 EUR

TIBURON s r o.

Obec Huncovce

13. 9. 2016

Kúpna zmluva

Z67/2016

35,00 EUR

Ing. Peter Majerčák,Ing.Edita Majerčáková, rod. Labudová

Obec Huncovce

6. 9. 2016

Kúpno - predajná zmluva

Z66/2016

400,00 EUR

Marek Lorko

Obec Huncovce

16. 8. 2016

Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2016

Z65/2016

1 200,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.,

Obec Huncovce

3. 8. 2016

Mandátna zmluva č. 053 2016

Z64/2016

500,00 EUR

e-dotacie s.r.o., Nitra

Obec Huncovce

3. 8. 2016

Zmluva o službách č. 052 2016

Z63/2016

500,00 EUR

e-dotacie s.r.o., Nitra

Obec Huncovce

1. 8. 2016

Zmluva o dielo - o vykonaní prác §536 a násl.OZ č. 513/1991 Zb.

Z62/2016

83 927,70 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Huncovce

1. 8. 2016

Zmluva o dielo - o vykonaní prác §536 a násl.OZ č. 513/1991 Zb.

Z61/2016

18 184,18 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Obec Huncovce

25. 7. 2016

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 Obch. zák.

Z60/2016

8 400,78 EUR

SK-STRECHY, s.r.o.

Obec Huncovce

19. 7. 2016

Kúpno - predajná zmluva

Z59/2016

2 000,00 EUR

Ján Džurňák

Obec Huncovce

15. 7. 2016

Úrazové poistenie - prepravovaných motorovým vozidlom

Z58/2016

59,75 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Huncovce

12. 7. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

Z57/2016

0,00 EUR

Technické služby s.r.o.

Obec Huncovce

8. 7. 2016

Zmluva o dielo č. 2711/2016

Z56/2016

23 525,52 EUR

ISPO -spol. s.r.o.

Obec Huncovce

6. 7. 2016

Zmluva č. 278/2016/ORHC

Z70/2016

1 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Huncovce

6. 7. 2016

Kúpna zmluva č. M02005616/2016 , 18048277

Z55/2016

14 034,18 EUR

BC TORSION spol.s.r.o., Brezová pod Bradlom

Obec Huncovce

1. 7. 2016

Zmluva o prevode správy majetku Obce Huncovce

Z54/2016

543 243,97 EUR

Materská škola, Školská 231/2, Huncovce

Obec Huncovce

30. 6. 2016

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Z53/2016

9 556,00 EUR

KOVES PLUS, spol.s.r.o., Kežmarok

Obec Huncovce

22. 6. 2016

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Z52/2016

0,00 EUR

BRANTNER Poprad, s.r.o.

Obec Huncovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1301-1325 z 1590