Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 5. 2024

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 4

Dodatok č.4 k Z87/2021

0,00 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Huncovce

3. 5. 2024

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2022-005039 zo dňa 16.augusta 2022 v znení neskorších dodatkov, názov projektu: ,,Dobudovanie miestnych komunikácii v obci Huncovce", kód projektu v ITMS2014+:,,312

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

139 567,44 EUR

Úrad vlády SR

Obec Huncovce

2. 5. 2024

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 130/2020 o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej dňa 19.7.2020

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 130/2020

0,00 EUR

Katarína Petrasová, rod.Labudová

Obec Huncovce

2. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z49/2024

1,55 EUR

Spiegelhalterová Stanislava

Obec Huncovce

2. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z48/2024

10,00 EUR

Lucia Polhošová

Obec Huncovce

29. 4. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Z47/2024

0,00 EUR

Katarína Jasovská

Obec Huncovce

25. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z46/2024

90,00 EUR

Melzer Peter

Obec Huncovce

19. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z45/2024

25,22 EUR

Ján Gurník, Ing.

Obec Huncovce

19. 4. 2024

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004296 zo dňa 12.11.2021, názov projektu: ,,Vysporiadanie pozemkov v osade Huncovce"

Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Huncovce

18. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní vody prostredníctvom výdajníka vody

Z44/2024

7,10 EUR

Milan Karol

Obec Huncovce

17. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní služby technickej podpory v oblasti informačných technológií

Z43/2024

0,00 EUR

READY Solutions s.r.o.

Obec Huncovce

12. 4. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

Z42/2024

0,00 EUR

Juraj Macko

Obec Huncovce

12. 4. 2024

Kúpna zmluva č. 00078/2024-PKZ-K40013/24.00

Z41/2024

1 576,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Huncovce

10. 4. 2024

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny EDM_ZPV_N_101112663

Z40/2024

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Huncovce

8. 4. 2024

Dodatok k neživotnému poisteniu č. 1 k poistnej zmluve č. 5190065187

Dodatok k neživotnému poisteniu č. 1 k poistnej zm

100,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Huncovce

3. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z39/2024

50,00 EUR

Ružena Rošková

Obec Huncovce

3. 4. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z38/2024

90,00 EUR

Ružena Rošková

Obec Huncovce

27. 3. 2024

Mandátna zmluva

Z37/2024

Neuvedené

Ing. Katarína Kumorovitzová

Obec Huncovce

27. 3. 2024

DOHODA č. 24/46/054/27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Z36/2024

3 560,76 EUR

ÚPSVaR Kežmarok

Obec Huncovce

25. 3. 2024

ZMLUVA č. 1424 411 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Z35/2024

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Huncovce

25. 3. 2024

DOHODA o poskytnutí záujmového vzdelávania v centre voľného času uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Z34/2024

541,52 EUR

Súkromné centrum voľného času

Obec Huncovce

22. 3. 2024

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

Z33/2024

200,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Huncovce

20. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní vody prostredníctvom výdajníka vody

Z32/2024

7,10 EUR

František Pompa

Obec Huncovce

19. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní vody prostredníctvom výdajníka vody

Z31/2024

7,10 EUR

Alena Karolová

Obec Huncovce

11. 3. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

Z30/2024

50,00 EUR

Ingeborg Paulínyová

Obec Huncovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1643