Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Huncovce - Hlavná, Vrbovská, Školská , Mlynská, Poľná ulica

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Huncovce - Hlavná, Vrbovská, Školská , Mlynská, Poľná ulica

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Huncovce - Hlavná, Vrbovská, Školská , Mlynská, Poľná ulica“

Základné údaje o stavbe:

- zodpov. projektant: ELEKTRO-PROJEKT, Ing. Peter Mihók, Kežmarok

- zhotoviteľ.: ELPROMONT TATRY s.r.o., Huncovce

- zahájenie prác: 02.09.2013

- ukončenie prác: 30.04.2014

Rozsah vykonaných prác a dodávok na stavbe:

- zemné práce : - výkop ryhy pre uloženie zemných káblov - celkom - 387,00 m

- výkop a zahádzanie jám stožiarových VO - 52,00 m3

- úprava terénu, premiestnenie a uloženie výkopu - 164,20 m2

- pretláčanie otvoru na zemné vedenia strojom - 96,00 m

- demontáž: - existujúcich svietidiel a výložníkov - 63 ks

- vzdušných voľne uložených káblov - 80 m

- verejné osvetlenie:

- kábel silový AYKY 4x16 - 2 167,00 m

- kábel silový CYKY 3Cx1,5 2,5 - 441,00 m

- káblová chránička KSX-PEG - 1 669,00 m

- ohybná pancier. trubka FXP - 1 024,00 m

- uzemňovací vodič FeZn 10 mm - 1 080,00 kg

- stožiar verej. osvetlenia - kužeľový - 45 ks

- prefabrik. betónový základ PZR 1 - 36 ks

- svietidlo LED hliník., PS 60 PS 90 - 70 ks

- prípojková skriňa istiaca SPP2 - 8 ks

- rozvádzač verej. osvetlenia RVO - 1 ks

Cena prác a dodávok spolu : 98 554,91 €

 

Zhotoviteľ stavby vykonal zazmluvnené práce pre obec dodávateľsky v priebehu mesiacov september 2013 až apríl 2014, s prestávkou v nepriaznivých poveternostných podmienkach v zimnom období.

Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z prostriedkov EÚ cez projekt MAS – PPA SR, a to vo výške 74 720,00 € a z vlastných prostriedkov rozpočtu obce vo výške 23 834,91 €.

Ing. Jozef Majerčák

starosta obce

Dátum vloženia: 2. 5. 2014 14:50
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2022 13:09
Autor: Ing. Daniel Slezák

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:397
TÝŽDEŇ:1357
CELKOM:1024145

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia