Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Miestne občianske poriadkové služby

mops

mopsHlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v našej obci, do ktorej je zaradených celkovo 6 členov, pričom 4 členovia poskytujúci tieto služby sú priamo z prostredia MRK.

Pracovná náplň člena MOPS podľa štandardov MV SR – 2017 (príklad pracovných činností):

  • monitoruje a zabezpečuje bezpečosť detí, hlavne počas ich odchodu do a zo školy, zabezpe-čuje bezpečný  prechod školopovinných detí cez cestu i železničnú trať a upozorňuje detí na dodržavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu ako aj cez železničú trať
  • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred pošodzovaním (znečisťovaním verejných či spoločných priestorov, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a pod..)
  • upozorňuje na protispoločnskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcií, ktorá má riešnie danej skutočosti v kompetencií,
  • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr.: cintorín, športoviská, centrum obce, verejné parky a pod..)
  • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
  • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok), monitoruje a nahlasuje prípady vzniku nelegálnych skládok,
  • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácií kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK,
  • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšnového obyvateľstva,
  • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a privolanej obecnej resp. mestskej polície,
  • dohliada nad poriadok a bezpečosť v obci.

SMS-info

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zdravotníctvo

Mapový portál obce

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:405
TÝŽDEŇ:1365
CELKOM:1024153

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia