Designed for resolution 1024 x 768, browser Mozilla Firefox    webmaster Napíšte nám      Home
staršie správy - Archív
Vitajte na web-stránke podtatranskej obce Huncovce  Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť našu obec touto formou. Dúfame, že Vám naše stránky poskytnú informácie ktoré hľadáte, a že Vám umožnia aspoň čiastočne spoznať život v našej obci prostredníctvom textov a fotografií _______________________________________________________________________________________  Oznam o prerušení distribúcie elektriny  (pridané 14.04.2014)  Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, oznamuje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu  plánovaných prác na VN a NN zariadení:  - 24. apríla 2014 v čase od 8:00 do 14:30 hod. -  ul. Nová 242-253, Žákovska cesta 179, 1  - 6. mája 2014 v čase od 7:30 do 15:00 hod.  - ul. Hlavná 1-21  - 5. mája 2014 v čase od 8:30 do 15:00 hod. a 26. mája 2014 v čase od 8:30 do 15:00 hod.   ul. Hlavná 96-132, 133-151, Krátka 116-122, Jarná 208-210, Nová 392-397, 282-398,  Úzka 141-142, 481, Poľná 191-296, 399, Rosenberga 504-520  _______________________________________________________________________________________  Oznam - zisťovanie príjmov domácností  (pridané 14.04.2014)  Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického Úradu zapojila do realizácie zisťovania   príjmov a životných podmienok domácností v rámci projektu európskych štatistických  zisťovaní. Do zisťovania je zapojená aj naša obec.   Zisťovanie sa uskutoční od 14.04.2014 do 30.06.2014.  V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou  opytovateľa, ktorý je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitným poverením.  _______________________________________________________________________________________  GEOPORTÁL pre občanov Huncoviec (pridané 14.04.2014)  Pre skvalitnenie služieb občanom a pre lepší prístup k digitálnym mapám katastra,  územnoplánovacej dokumentácií obce a ostatných podkladových mapových materiálov  uvádzame do života GEOPORTÁL OBCE HUNCOVCE.    Návod na použitie   Aplikáciu spustíte cez tento baner. _______________________________________________________________________________________  Oznam - Výberové konanie  (pridané 10.04.2014)  Obec Huncovce v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   a ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov vyhlasuje dňom 10.04.2014 VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Základnej školy, Školská 212/19, Huncovce.          Celé znenie oznamu  _______________________________________________________________________________________