Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Elektronická úradná tabuľa - Návrh Dodatku č.2 VZN č.1-2022 o poskytovaní fin. prostriedkov školám a škol. zariadeniam zriadeným obcou Huncovce

Dátum zvesenia: 12. 12. 2022 Zodpovedá: Ing. Daniel Slezák