Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer - zámena pozemkov - JACHO s.r.o 09.04.2020 09.05.2020
Rozšírený núdzový stav - uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 07.04.2020 14.04.2020
Voľby členov Rady školy pri ZŠ a MŠ Huncovce – výzva zriaďovateľa 06.04.2020 30.06.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 04.04.2020 06.04.2020 31.07.2020
Oznámenie o začatí konania - rekreačná zóna "Smrekovec" 06.04.2020 20.04.2020
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 06.04.2020 20.06.2020
Zmena úradných hodín ÚPSVaR 31.03.2020 14.04.2020
Poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb 27.03.2020 31.07.2020
Opatrenia UVZ SR s účinnosťou od 25.03.2020 25.03.2020 31.07.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020 24.03.2020 31.07.2020
Zámer - prenájom pozemku parc.č. KN-C 80_5 23.03.2020 23.05.2020
Usmernenie ohľadom postupov pediatrickej starostlivosti pre MRK počas pandémie COVID-19 23.03.2020 31.07.2020
Nariadenie starostu obce zo dňa 20.03.2020 20.03.2020 31.07.2020
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 17.03.2020 17.04.2020
Nariadenie starostu obce zo dňa 17.03.2020 17.03.2020 31.07.2020
Nariadenie starostu obce zo dňa 13.03.2020 13.03.2020 31.07.2020
Nariadenie starostu obce zo dňa 12.03.2020 12.03.2020 31.07.2020
COVID-19 NOVÉ OPATRENIA NA SLOVENSKU 12.03.2020 31.07.2020
Opatrenia prijaté počas krízového režimu od 10.03.2020 COVID 19 - ÚPSVaR Kežmarok 10.03.2020 26.06.2020
OZNAM OBČANOM OBCE HUNCOVCE A ŠIROKEJ VEREJNOSTI 09.03.2020 31.07.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 06.03.2020 31.07.2020
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 24.02.2020 28.02.2021
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK