Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Fotogaléria - Obec - Čestné občianstvo obce Huncovce – p. Emil Schneck

v súlade s VZN č.6-2020 o podrobnostiach verejného oceňovania v obci Obecné zastupiteľstvo obce Huncovce na svojom zasadaní dňa 23.09.2021 schválilo udelenie verejného ocenenia „Čestné občianstvo obce“ p. Emilovi Schneckovi.

Verejné ocenenie bolo p. Emilovi Schneckovi odovzdané dňa 25.09.2021 pri slávnostnej príležitosti konania spomienkovej akcie 77. výročia evakuácie žiakov miestnych nemeckých škôl v zasadačke Obecného úradu Huncovce z rúk zástupcu starostu obce Ing. Jána Horníka.

Súčasťou spomienkovej akcie boli v nedeľu 26.09.2021 aj Služby Božie a odhalenie pamätnej tabule na priečelí evanjelického kostola, pripomínajúcej 77. výročie evakuácie žiakov miestnych nemeckých škôl.

Z návrhu predkladateľa na ocenenie, Ing. Jána Gurníka, uvádzame:

"Odsunutí, alebo inak odídení obyvatelia Slovenska nemeckej národnosti po 2. sv. vojne sú roztrúsení vo svete, väčšina ich ostala v Nemecku a aj tam prejavovali svoju spolupatričnosť. Na celonárodnej úrovni ako karpatskí nemci majú doteraz Spolok karpatských Nemcov, ale udržiavajú vzájomné kontakty aj na úrovni obcí, z ktorých pochádzali. Donedávna ešte usporadúvali stretnutia Huncovčanov v Nemecku, ale niekoľkokrát organizovali aj cesty na Slovensko, aby na rodnú obec Hunsdorf spomínali priamo v nej.

Emil Schneck je hrdý na svoju rodnú obec a má k nej výnimočne vrelý vzťah - hovorí, že v Nemecku je doma, ale Huncovce sú „Heimat“. Veľmi dobre si pamätá podrobnosti o Huncovciach a živote vtedajších obyvateľov, vďaka čomu je nenahraditeľným zdrojom informácií pre poznanie minulosti o Huncovciach.

Desaťročia bol jedným z hlavných organizátorov stretnutí a prichádza na naše podujatia, aj keď je už takmer jediný, ktorý dokáže merať dlhú cestu na Slovensko. Možno ho považovať za zástupcu ostatných Huncovčanov a preto odporúčam udeliť mu Čestné občianstvo obce Huncovce."

 

Dátum vloženia: 25. 10. 2021 15:13
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 15:30
Autor: Ing. Daniel Slezák