Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2023

uroven vytriedenia

V roku 2022 naša obec vyprodukovala 1 395 t odpadu, z čoho vyseparovaných a zhodnotených bolo 736 t odpadu.
(Viac informácii nájdete v správe.)

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok je ukazovateľ, ktorý udáva pomer medzi hmotnosťou vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov (plasty, papier, kovy, sklo, textil, tráva, ...) a hmotnosťou komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok.

vzorec

Vývoj úrovne vytriedenia a sadzby poplatku v obci Huncovce:

graf

tab

p1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci pre kalendárny rok 2023 je 52,79%.
Na základe tejto hodnoty je znížená výška sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku 15 €/t.

Táto znížená cena je však iba jednou z 3 zložiek, ktoré tvoria celkovú cenu, ktorú obec a občania musia za likvidáciu odpadov zaplatiť.  
Ďaľšie 2 zložky ktoré tvoria celkovú cenu obce za likvidáciu odpadov neustále rastú v dôsledku rastu cien palív, energií, minimálnej mzdy, a ostatných nákladov skládkových a zberových spoločností a nevieme ich žiaľ ovplyvniť.
Načo teda triedime? 
Ak by sme totiž dnes triedili tak ako v r. 2018, výška sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku by bola dnes dvojnásobná, 30 €/t !

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sú zodpovední a snažia sa naďalej separovať čo najviac zložiek komunálneho odpadu či už pri pravidelnom separovanom zbere v obci, zbere trávy na obecné kompostovisko, zbere kuchynského odpadu do hnedých nádob v obci alebo likvidáciou ostatných odpadov na Zbernom dvore obce.
 

Dátum vloženia: 5. 3. 2023 12:46
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2023 8:03
Autor: Ing. Daniel Slezák