Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - Oznámenie ohľadom zníženia poplatku za komunálne odpady

Oznamujeme občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Huncovce, môžu platitelia poplatku za komunálne odpady požiadať obec o zníženie tohto poplatku za obdobie.

Oznamujeme občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Huncovce, môžu platitelia poplatku za komunálne odpady požiadať  obec o zníženie tohto poplatku za obdobie, počas ktorého sa občania  - poplatníci nezdržujú na území obce Huncovce v roku 2022.  K uvedenému môžu využiť tlačivo „Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktorého povinnou  prílohou je doklad preukazujúci odôvodnenie zníženia alebo odpustenia poplatku v slovenskom alebo českom jazyku.

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke obce v časti  samospráva –  tlačivá obce – dane a miestne poplatky samosprava/tlaciva-obce/ alebo je ho  možné vyzdvihnúť  na obecnom úrade.

Dátum vloženia: 2. 6. 2022 8:50
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2022 8:52
Autor: Ing. Daniel Slezák