Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - Oznámenie ohľadom zníženia poplatku za komunálne odpady

Oznamujeme občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 09/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Huncovce, môžu platitelia poplatku za komunálne odpady požiadať obec o zníženie tohto poplatku za obdobie 2023. Viac info v správe.

Oznamujeme občanom, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 09/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Huncovce, môžu platitelia poplatku za komunálne odpady požiadať  obec o zníženie tohto poplatku za obdobie, počas ktorého sa občania  - poplatníci nezdržujú na území obce Huncovce v roku 2023.  K uvedenému môžu využiť tlačivo „Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktorého povinnou  prílohou je doklad preukazujúci odôvodnenie zníženia alebo odpustenia poplatku v slovenskom alebo českom jazyku.

Tlačivo je zverejnené na webovej stránke obce v časti  Obecný úrad –  tlačivá obce – dane a miestne poplatky Tlačivá obce - Oficiálna stránka obce Huncovce alebo je ho  možné vyzdvihnúť  na obecnom úrade.

Dátum vloženia: 24. 4. 2023 8:50
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2023 14:36
Autor: Ing. Daniel Slezák