Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - OZNAM

Dňa 7.3.2017 bola v obci vykonaná fyzická kontrola dodržiavania pravidiel triedeného zberu poverenou zodpovednou osobou Technických služieb s.r.o. Kežmarok...

O Z N A M


Vážení občania!


Dňa 8.7.2016 sme vás  upozornili na nový zákon o odpadoch, na systém triedenia jednotlivých zložiek odpadu, jeho zberu a tiež na skutočnosť, že od 1.7.2016 zabezpečuje zber separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Huncovce nový subjekt:
Technické služby, s.r.o. Kežmarok,  Poľná 1,   060 01 Kežmarok.

V spolupráci s uvedeným subjektom sa dňa 10.10.2016  v obci uskutočnila názorná ukážka    ,, Ako správne triediť odpad“,    na ktorej však bola účasť občanov, ktorí triediť nevedia,  skoro nulová.
Po polročnom vyhodnotení terajšieho systému zberu boli obci nahlásené zistenia  nežiaducich obsahov jednotlivých zložiek odpadov, ktorý tvoril až 44 % celkového objemu,  preto tento odpad musel byť  uskladnený na skládke.

Dňa 7.3.2017 bola v obci vykonaná fyzická  kontrola dodržiavania pravidiel triedeného zberu poverenou zodpovednou osobou  Technických služieb s.r.o. Kežmarok. V prípadoch, kde neboli z vašej strany dodržané pravidlá, to znamená, že vrecia s obsahom odpadu, ktorý do nich nepatrí, poverení pracovníci nechali ležať na mieste ich vyloženia.
Takéto kontroly sa budú vykonávať pravidelne, preto prosíme o poctivý prístup vás všetkých k triedeniu vlastných odpadov z domácnosti.. Zároveň tiež upozorňujeme na dodržiavanie farebného rozlíšenia zberných vriec.

Akékoľvek informácie ohľadom zberu odpadu vám budú podané novým zvozcom separovaného odpadu na:    t. č.: 052/468 0836,    e-mail: tskk@tskk.sk


Za porozumenie ďakujem.

separacia

 


               Ing. Jozef Majerčák
        starosta obce v.r.

Dátum vloženia: 8. 3. 2017 7:40
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2017 7:45
Autor: Ing. Daniel Slezák