Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - Nový školský rok v Materskej škole našej obce sa začal slávnostne

Do plnej prevádzky bol rodičom, ich deťom, pedagogickým i ostatným zamestnancom MŠ odovzdaný celý objekt MŠ.

Nový školský rok v Materskej škole našej obce sa začal slávnostne,...

 

do plnej prevádzky bol  rodičom, ich deťom,  pedagogickým i ostatným zamestnancom MŠ odovzdaný celý objekt  MŠ.  Novovybudované a zariadené  podkrovné priestory  i plne rekonštruované priestory pôvodnej prízemnej časti objektu MŠ vrátane úprav vonkajšieho prostredia doplneného o zaujímavé   prvky detského  ihriska.

 

Prajeme spoločne,

súčasnému vedeniu Materskej školy v Huncovciach i celému jej pracovnému kolektívu veľa Božieho požehnania. Nech pri dobrom zdraví, v porozumení a vzájomnej pomoci majú v týchto vynovených priestoroch vždy koho vychovávať, nech sa v obcí nájde vždy dostatok rodičov  ktorí  im  s dôverou zveria svoje deti  a nech sú tí rodičia  plní porozumenia a ochoty chápať potreby tohto predškolského zariadenia i možností obce.

 

 

                                                                                                                                      Ing. Jozef Majerčák

                                                                                                                                                starosta obce

 

„Velebíme Ťa Bože za tento dom, ktorý poskytuješ zamestnancom a deťom na stretávanie, vzdelávanie a výchovu. Nech všetci čo v ňom prebývajú, dosiahnu  hojnosť darov Ducha Svätého a nech v činorodej láske prejavujú milosť Tvojho požehnania.  Aby všetci  čo ho navštívia našli v ňom vždy ovzdušie lásky a pokoja, ktorého, ako vyznávame, si len Ty pôvodcom. O to Ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.“                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              PhDr. Ján Pramuka, PhD.                                                                                                                                                                                              farár

foto

 

viac foto  vo fotogalérií

 

 

Dátum vloženia: 25. 9. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2016 0:00