Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky - Informovanie o dani za psa

dog

Upozorňujeme daňovníkov, že predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou, ktorý je starší ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov. (viac informácii v správe)

Informovanie o dani za psa

Upozorňujeme daňovníkov, že predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou, ktorý je starší ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (nadobudnutie psa staršieho ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (úhyn psa, zmena majiteľa/držiteľa psa, strata psa, eutanázia psa). Majiteľ (držiteľ) psa je povinný podať daňové priznanie k dani za psa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. na tlačive MFSR najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je možné podať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne na Obecnom úrade v Huncovciach.

Viac informácií nájdete na Daň za psa - Oficiálna stránka obce Huncovce

Dátum vloženia: 12. 1. 2023 14:37
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 1. 2023 6:46
Autor: Ing. Daniel Slezák