Huncovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky

Plošné testovanie COVID-19 - Január 2021

Dátum: 19. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že plošné testovanie na ochorenie COVID-19 na základe rozhodnutia vlády SR zo dňa 17.01.2021 plánujeme v našej obci vykonať cez víkend 23. a 24. januára. Vykonanie testovania však bude možné až po splnení viacerých administratívnych úkonov a v závere registrácii Mobilného odberového miesta. Z toho dôvodu vás poprosím o trpezlivosť, ďalšie presnejšie informácie ohľadom testovania vám včas oznámime. Starosta obce.

Prevádzka Materskej školy od 18.01.2021

Dátum: 14. 1. 2021

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a v súlade s usmerneniami hlavného hygienika SR bude MŠ v Huncovciach od 18.01.2021 v prevádzke len pre deti rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Ostatným deťom bude výučba poskytovaná dištančnou formou.
Predpokladaný nástup ostatných detí podľa usmernení hlavného hygienika a odporúčaní ministra školstva SR.
V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme informovať.
Vedenie MŠ v Huncovciach

Úhrada školného na rok 2021 v Materskej škole

Dátum: 14. 1. 2021

Vážení rodičia, od 1.1.2021 sa zjednotila suma príspevku na čiastočnú úhradu neinvestičných nákladov (školné) na 1 dieťa 2-5 ročné 12 € mesačne. Školné neuhrádzajú rodičia deti v hmotnej núdzi a rodičia 5-6 ročných detí. Vedenie MŠ.

Harmonogram vývozu TKO a triedeného odpadu

Dátum: 13. 1. 2021

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu pre rok 2021 nájdete v správe. Taktiež máte stále možnosť prevziať si stolové kalendáre s harmonogramom zberu na Obecnom úrade po kontaktovaní 0902 91338 alebo 0902 913381.

Obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Dátum: 4. 1. 2021

V súvislosti s aktuálnou situáciou ochorenia COVID-19 a zavedením lockdownu na území Slovenska budú od 17.12.2020 až do odvolania na Obecnom úrade a jeho pracoviskách zrušené úradné hodiny pre verejnosť. V prípade potreby môžu občania naďalej využiť telefonickú alebo emailovú komunikáciu so starostom obce a jednotlivými oddeleniami Obecného úradu. Viac informácii v správe.

Vrecia na triedený odpad a kalendáre na rok 2021

Dátum: 17. 12. 2020

Vrecia na triedený odpad a kalendáre na rok 2021 si občania môžu prevziať od štvrtka 17.12 do utorka 22.12. na prízemí obecného úradu v pracovných hodinách. Po tomto termíne ohľadom preberania vriec kontaktujte 0902 913383, 0902 913381.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 1. 12. 2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Výsledky celoštátneho testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Huncovce

Dátum: 8. 11. 2020

Počas 2. kola plošného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Huncovce v dňoch 7. a 8.11.2020 bolo otestovaných 1723 občanov vo veku 10 a viac rokov. Účasť dosiahla 73 %. Pozitívny výsledok bol preukázaný v 0,64 % prípadoch.

Dobrovoľní hasiči z DHZ Huncovce opäť zasahovali

Dátum: 14. 10. 2020

Po výdatných dažďoch v čase od 13.10.2020 bol v našej obci vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Došlo k vybreženiu rieky Poprad a viaceré suterény objektov a rodinných domov boli zaplavené spodnou vodou.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 3. 8. 2020

Štatistický úrad SR pripravuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako integrované sčítanie, v ktorom sa okrem terénneho zisťovania využijú aj údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude elektronickým sčítaním. Viac info na www.scitanie.sk

Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier

Dátum: 15. 7. 2020

V mesiaci Júl 2020 sa stavba cyklochodníka v katastri obce Huncovce stala realitou. Stavebné práce na úseku dlhom cca 2,9 km začne zhotoviteľ v nasledujúcich dňoch. Doba výstavby je naplánovaná na 11 mesiacov. Viac info ...

Zneškodňovanie odpadových vôd na území obce

Dátum: 14. 7. 2020

Od 1.1.2020 sa na základe zákonných požiadaviek menia pravidlá pre zneškodňovanie odpadových vôd na území obce. V nasledujúcich dňoch budú producentom odpadových vôd napojeným na verejnú kanalizáciu doručené Zmluvy na podpis. Viac informácii nájdete v priloženom súbore.

Tuhý komunálny odpad v našej obci

Dátum: 16. 6. 2020

Súhrnná informácia o poplatkoch za zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu (TKO) v obci, sadzbe poplatku pre fyzické osoby, právnické osoby a podnikateľov, a vývoji sadzby poplatku za posledné obdobie.

TKO - prideľovanie nových identifikačných nálepiek

Dátum: 24. 5. 2020

V mesiacoch Máj a Jún 2020 bude v obci prebiehať evidencia zberných nádob na TKO a prideľovanie nových identifikačných nálepiek ktorými budú označené zberné nádoby. Viac informácii v texte.

Testovanie na COVID–19 v MRK Huncovce

Dátum: 13. 4. 2020

Obec Huncovce bola zaradená medzi obce, kde počas veľkonočných sviatkov prebehlo testovanie na ochorenie COVID-19. Viac informácii a fotografie nájdete vo FOTOGALÉRII

Stavebné úpravy miestnych komunikácií - ulica Lomnická, Tatranská - II. časť

Dátum: 10. 4. 2020

Informácie a fotogaléria z opravy miestnej komunikácie a chodníka na Lomnickej ulici a opravy miestnej komunikácie na zvyšnej časti Tatranskej ulice.

Ochranné rúška a rozvoz obedov pre seniorov.

Dátum: 17. 3. 2020

postupná distribúcia ochranných rúšok a rozvozy obedov pre seniorov.

Informácia o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce od 1.1.2020

Dátum: 30. 1. 2020

Prijatím VZN č. 4/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Huncovce sa upravujú povinnosti a pravidlá pri zneškodňovaní obsahu žúmp na území našej obce. Uvedené VZN nadobudlo účinnosť od 1.1.2020, a týmto dňom zároveň stráca účinnosť doterajšie VZN č. 5/2013.

Odovzdanie hasičského auta IVECO DAILY

Dátum: 25. 10. 2019

Nové vozidlá Iveco Daily si v stredu 23.10.2019 prevzalo ďalších 8 miest a obcí Prešovského kraja - medzi nimi aj DHZ Huncovce.

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 25. 10. 2019

v piatok 18. októbra 2019 o 13:00 hodine sa v Bistre STOP konalo slávnostné posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.

Nový systém TRIEDENÉHO ZBERU odpadu

Dátum: 17. 9. 2019

V súvislosti so zmenou dodávateľa zberu TRIEDENÉHO ODPADU – firmou BRANTNER, od Októbra 2019 v našej obci dochádza k zmene systému zberu triedeného odpadu. Táto zmena sa týka frekvencie zberu, a čiastočne aj zmien v triedení jednotlivých komodít do farebných vriec, čím sa zjednotíme so systémom triedenia v okolitých obciach a mestách, a taktiež triedenie zefektívnime. Pôvodný zber 1x mesačne – všetky vytriedené komodity, nahrádza systém 2-3x mesačne – vždy zber iba jednej z vybraných komodít. ...

Informácie týkajúce sa vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov – Afrického moru ošípaných

Dátum: 3. 6. 2019

Informácie týkajúce sa vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov – Afrického moru ošípaných

Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi

Dátum: 26. 3. 2019

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - pre občanov a vlastníkov lesa

Kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2019

Dátum: 2. 1. 2019

dátumy pravidelného mesačného zvozu separovaného odpadu (plast, papier, vkm, sklo)

Odber vriec na separovaný zber a Kalendárov na rok 2019

Dátum: 16. 12. 2018

Vrecia na separovaný zber a Kalendáre na rok 2019 s vyznačením harmonogramu zvozu separovaného
zberu sa vydávajú priamo na Obecnom úrade v Huncovciach, vždy
v pracovných dňoch.

Názov projektu: Občianska poriadková služba v obci Huncovce

Dátum: 13. 2. 2018

Názov projektu: Občianska poriadková služba v obci Huncovce

Výsledky do VÚC 2017

Dátum: 5. 11. 2017

Výsledky do VÚC 2017

Júniales a grill párty

Dátum: 7. 6. 2017

Júniales a grill párty
pred pubom GONDOLA

DESmod

Dátum: 4. 5. 2017

Lomničania Lomničanom

Štatistika za rok 2016

Dátum: 31. 3. 2017

Štatistika za rok 2016

OZNAM - VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HUNCOVCE

Dátum: 17. 3. 2017

Voľba hlavného kontrolóra obce Huncovce

OZNAM

Dátum: 8. 3. 2017

Dňa 7.3.2017 bola v obci vykonaná fyzická kontrola dodržiavania pravidiel triedeného zberu poverenou zodpovednou osobou Technických služieb s.r.o. Kežmarok...

Nové pravidlá pre separovaný zber jedlých olejov a tukov z domácností

Dátum: 5. 1. 2017

Nové pravidlá pre separovaný zber jedlých olejov a tukov z domácností

Nový školský rok v Materskej škole našej obce sa začal slávnostne

Dátum: 25. 9. 2016

Do plnej prevádzky bol rodičom, ich deťom, pedagogickým i ostatným zamestnancom MŠ odovzdaný celý objekt MŠ.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum: 26. 8. 2016

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Huncovciach dňa 5.9. 2016 /pondelok/
o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Ponuka na odpredaj

Dátum: 25. 7. 2016

Ponuka na odpredaj

Oznam -dovolenky

Dátum: 15. 7. 2016

Obecný úrad bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky od 18.7.2016 do 24.7.2016

Veľká Lomnická kvapka krvi - II. ročník

Dátum: 13. 5. 2016

V sobotu 28. mája 2016, 8:00-12:00 v Klube dôchodcov v susednej obci Veľká Lomnica máte možnosť darovať krv. Viac informácii na plagáte.

Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti

Dátum: 5. 5. 2016

Práce sa vykonali v priebehu mesiacov október až december 2015, bez prestávky v zimnom období.
Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z vlastných prostriedkov svojho rozpočtu. Keďže pri kontrole projektu zamestnancami Riadiaceho orgánu pre ROP neboli zistené nedostatky“,bude 95 % celkových nákladov stavby obci refundovaných z prostriedkov EÚ, t.j. 360 050,00 € a 5 % prostriedkov vo výške 18 950,00 € uhradila obec zo svojho rozpočtu. Pre viac informácii kliknite na Detail.

Výkup papiera v našej obci

Dátum: 29. 3. 2016

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 05.04.2016 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Pre viac informácii klikni na "Detail"

VOĽBY 2016

Dátum: 5. 3. 2016

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Huncovce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Huncovce na roky 2015 - 2020

Dátum: 16. 2. 2016

Dokument PHSR obce Huncovce na roky 2015 - 2020 je vypracovaný a je pripravený na schválenie obecným zastupiteľstvom na jej riadnom zasadnutí 29. februára 2016.

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 15. 2. 2016

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice oznamuje občanom, že dňa 3. marca 2016 (streda) v čase od 7.30 hod. – 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánových prác na zariadení vysokého napätia a to na :
1. ulici Mlynskej, súp.č. 633,
2. ulici Železničnej, súp. č 90, súp.č. 298
3. ulici Hlavnej, súp.č. 2,
4. ulici Športovej, súp.č. 494, 495
a v celej rómskej osade.

Fotografie, výsledky a tabuľky z Vianočného volejbalového turnaja

Dátum: 13. 1. 2016

nájdete na priložených linkoch.

Výpadok dodávky plynu

Dátum: 31. 12. 2015

dňa 31.decembra v nočných hodinách došlo v dôsledku poruchy regulačnej stanice k výpadku dodávky plynu pre celú našu obec. Podľa informácii z dispečingu by porucha mala byť do 10:00 hod. odstránená. Následne začnú technici spúšťať jednotlivé domácnosti. Prosíme občanov, aby umožnili prístup do domových regulačných skriniek.

Nová web-stránka obce Huncovce v príprave

Dátum: 26. 8. 2015

Vážení občania a čitatelia, v súčasnosti pracujeme na novej podobe našej obecnej web-stránky s cieľom priniesť jej modernejší vzhľad, grafiku a predovšetkým skvalitniť jej obsah. Nová stránka Vám bude k dispozícii už čoskoro

Oznam o začiatku školského roka 2015/16 v MŠ

Dátum: 26. 8. 2015

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ Huncovce začíname v stredu, 02.09.2015.

Vzhľadom k tomu, že budova MŠ je pripravená na realizáciu rekonštrukčných prác, už samotný začiatok nového školského roka začneme v náhradnom režime.

#

Rekonštrukcia MK na ul. Školskej

Dátum: 9. 8. 2015

Do fotogalérie boli pridané ďalšie fotografie z rekonštrukcie miestnej komunikácie na Školskej ulici

Dotazník - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Dátum: 28. 7. 2015

Vážení občania, v súvislosti so spracovaním dokumentu obce - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Vás vedenie obce prosí o spoluprácu.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum: 8. 6. 2015

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Huncovciach, ktoré sa bude konať dňa 15.6. 2015 /pondelok/ o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu. Viac informácii na úradnej tabuli.

#

Futbalový zápas starých a ešte starších pánov

Dátum: 7. 6. 2015

Srdečne Vás pozývame na futbalový zápas starých a ešte starších pánov dňa 21. júna 2015 o 12:00 na novom ihrisku s umelou trávou pri ZŠ v HUncovciach

#

Pozvánka na Júniáles a Grill party

Dátum: 3. 6. 2015

Gondola Pub Huncovce, Proflexicom s.r.o. - veľkosklad second hand a Obec Huncovce Vás pozývajú na Júniáles a Grill party v sobotu 6. júna 2015 od 11:00 hod.

Pozvánka do Dvoriec

Dátum: 24. 5. 2015

Združenie obce Dvorce Vás pozýva na spomienkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. júna 2015 v miestach vysídlenej obce Dvorce.

Oznam

Dátum: 8. 4. 2015

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu europskych štatistických zisťovaní.

#

Výsledky referenda 2015 v našej obci

Dátum: 7. 2. 2015

Výsledky referenda 2015 v našej obci - 20%