Huncovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky

Zobrazené 31-60 z 67

Odovzdanie hasičského auta IVECO DAILY

Dátum: 25. 10. 2019

Nové vozidlá Iveco Daily si v stredu 23.10.2019 prevzalo ďalších 8 miest a obcí Prešovského kraja - medzi nimi aj DHZ Huncovce.

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 25. 10. 2019

v piatok 18. októbra 2019 o 13:00 hodine sa v Bistre STOP konalo slávnostné posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.

Nový systém TRIEDENÉHO ZBERU odpadu

Dátum: 17. 9. 2019

V súvislosti so zmenou dodávateľa zberu TRIEDENÉHO ODPADU – firmou BRANTNER, od Októbra 2019 v našej obci dochádza k zmene systému zberu triedeného odpadu. Táto zmena sa týka frekvencie zberu, a čiastočne aj zmien v triedení jednotlivých komodít do farebných vriec, čím sa zjednotíme so systémom triedenia v okolitých obciach a mestách, a taktiež triedenie zefektívnime. Pôvodný zber 1x mesačne – všetky vytriedené komodity, nahrádza systém 2-3x mesačne – vždy zber iba jednej z vybraných komodít. ...

Informácie týkajúce sa vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov – Afrického moru ošípaných

Dátum: 3. 6. 2019

Informácie týkajúce sa vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakov – Afrického moru ošípaných

Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi

Dátum: 26. 3. 2019

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - pre občanov a vlastníkov lesa

Kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2019

Dátum: 2. 1. 2019

dátumy pravidelného mesačného zvozu separovaného odpadu (plast, papier, vkm, sklo)

Odber vriec na separovaný zber a Kalendárov na rok 2019

Dátum: 16. 12. 2018

Vrecia na separovaný zber a Kalendáre na rok 2019 s vyznačením harmonogramu zvozu separovaného
zberu sa vydávajú priamo na Obecnom úrade v Huncovciach, vždy
v pracovných dňoch.

Názov projektu: Občianska poriadková služba v obci Huncovce

Dátum: 13. 2. 2018

Názov projektu: Občianska poriadková služba v obci Huncovce

Výsledky do VÚC 2017

Dátum: 5. 11. 2017

Výsledky do VÚC 2017

Júniales a grill párty

Dátum: 7. 6. 2017

Júniales a grill párty
pred pubom GONDOLA

DESmod

Dátum: 4. 5. 2017

Lomničania Lomničanom

Štatistika za rok 2016

Dátum: 31. 3. 2017

Štatistika za rok 2016

OZNAM - VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HUNCOVCE

Dátum: 17. 3. 2017

Voľba hlavného kontrolóra obce Huncovce

OZNAM

Dátum: 8. 3. 2017

Dňa 7.3.2017 bola v obci vykonaná fyzická kontrola dodržiavania pravidiel triedeného zberu poverenou zodpovednou osobou Technických služieb s.r.o. Kežmarok...

Nové pravidlá pre separovaný zber jedlých olejov a tukov z domácností

Dátum: 5. 1. 2017

Nové pravidlá pre separovaný zber jedlých olejov a tukov z domácností

Nový školský rok v Materskej škole našej obce sa začal slávnostne

Dátum: 25. 9. 2016

Do plnej prevádzky bol rodičom, ich deťom, pedagogickým i ostatným zamestnancom MŠ odovzdaný celý objekt MŠ.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Dátum: 26. 8. 2016

Pozývam Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Huncovciach dňa 5.9. 2016 /pondelok/
o 16,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Ponuka na odpredaj

Dátum: 25. 7. 2016

Ponuka na odpredaj

Oznam -dovolenky

Dátum: 15. 7. 2016

Obecný úrad bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky od 18.7.2016 do 24.7.2016

Veľká Lomnická kvapka krvi - II. ročník

Dátum: 13. 5. 2016

V sobotu 28. mája 2016, 8:00-12:00 v Klube dôchodcov v susednej obci Veľká Lomnica máte možnosť darovať krv. Viac informácii na plagáte.

Obnova materskej školy v obci Huncovce – zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti

Dátum: 5. 5. 2016

Práce sa vykonali v priebehu mesiacov október až december 2015, bez prestávky v zimnom období.
Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z vlastných prostriedkov svojho rozpočtu. Keďže pri kontrole projektu zamestnancami Riadiaceho orgánu pre ROP neboli zistené nedostatky“,bude 95 % celkových nákladov stavby obci refundovaných z prostriedkov EÚ, t.j. 360 050,00 € a 5 % prostriedkov vo výške 18 950,00 € uhradila obec zo svojho rozpočtu. Pre viac informácii kliknite na Detail.

Výkup papiera v našej obci

Dátum: 29. 3. 2016

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 05.04.2016 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Pre viac informácii klikni na "Detail"

VOĽBY 2016

Dátum: 5. 3. 2016

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Huncovce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Huncovce na roky 2015 - 2020

Dátum: 16. 2. 2016

Dokument PHSR obce Huncovce na roky 2015 - 2020 je vypracovaný a je pripravený na schválenie obecným zastupiteľstvom na jej riadnom zasadnutí 29. februára 2016.

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 15. 2. 2016

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice oznamuje občanom, že dňa 3. marca 2016 (streda) v čase od 7.30 hod. – 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánových prác na zariadení vysokého napätia a to na :
1. ulici Mlynskej, súp.č. 633,
2. ulici Železničnej, súp. č 90, súp.č. 298
3. ulici Hlavnej, súp.č. 2,
4. ulici Športovej, súp.č. 494, 495
a v celej rómskej osade.

Fotografie, výsledky a tabuľky z Vianočného volejbalového turnaja

Dátum: 13. 1. 2016

nájdete na priložených linkoch.

Výpadok dodávky plynu

Dátum: 31. 12. 2015

dňa 31.decembra v nočných hodinách došlo v dôsledku poruchy regulačnej stanice k výpadku dodávky plynu pre celú našu obec. Podľa informácii z dispečingu by porucha mala byť do 10:00 hod. odstránená. Následne začnú technici spúšťať jednotlivé domácnosti. Prosíme občanov, aby umožnili prístup do domových regulačných skriniek.

Nová web-stránka obce Huncovce v príprave

Dátum: 26. 8. 2015

Vážení občania a čitatelia, v súčasnosti pracujeme na novej podobe našej obecnej web-stránky s cieľom priniesť jej modernejší vzhľad, grafiku a predovšetkým skvalitniť jej obsah. Nová stránka Vám bude k dispozícii už čoskoro

Oznam o začiatku školského roka 2015/16 v MŠ

Dátum: 26. 8. 2015

Výchovno-vzdelávací proces v MŠ Huncovce začíname v stredu, 02.09.2015.

Vzhľadom k tomu, že budova MŠ je pripravená na realizáciu rekonštrukčných prác, už samotný začiatok nového školského roka začneme v náhradnom režime.

#

Rekonštrukcia MK na ul. Školskej

Dátum: 9. 8. 2015

Do fotogalérie boli pridané ďalšie fotografie z rekonštrukcie miestnej komunikácie na Školskej ulici

Zobrazené 31-60 z 67