Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 103
TÝŽDEŇ: 1419
CELKOM: 268802

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Obecný úrad

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra ako príloha č. 1

Obsahová náplň útvarov ako príloha č. 2.

 

UPOZORNENIE:  Organizačna štruktúra sa momentálne aktualizuje, ďakujeme za porozumenie.

Odd. organizačno-správne

p. Ing. Brejková Janka, Tel.: 4680 434, mobil: 0902 913381 dane@huncovce.sk

 • agenda - evidencia obyvateľstva, prihlášky, odhlášky, zmeny trvalého pobytu,
 • evidencia narodení, úmrtí, sobášov, potvrdenia k vybaveniu obč. preukazov, 
 • agenda - dane z nevyhnuteľností, vyhotovenie platobných výmerov, prijímanie platieb,
 • evidencia daňových priznaní,
 • sledovanie a vymáhanie daňových pohľadávok obce a nedoplatkov,
 • agenda - pokladňa obce, príjmové a výdavkové doklady,
 • matričná činnosť - overovanie listín, podpisov,
 • vypracovanie charakteristík pre súdy, exekúcie a sociálne potreby,
 • organizácia volieb a referend v obcí,
 • potvrdenia na príspevok na bývanie, sociálny príspevok a rodinné prídavky,
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase, aktualizácía informacií na obecnej informačnej tabuli,
 • archivácia evidencie obyvateľstva, miestnych daní a poplatkov, dokumentácie z volieb a referend,
 • styk obce s katastrom nehnuteľnosti,

 

Odd. ekonomické

p. Dubcová Katarina, Tel.: 4680 431, mobil: 0902 913380, ekonom@huncovce.sk

 • agenda - vedenie podvojného účtovníctva obce v rozsahu platnej legislatívy,
 • úverové vzťahy obce s bankou,
 • bezhotovostný platobný styk, účtovanie pokladne,
 • agenda - finančné operácie medzi obcou a školami a príspevkovými organizáciami,
 • vypracovanie záverečného účtu obce
 • spravovanie výročnej správy
 • sledovanie a vymáhanie účtovných pohľadávok obce a nedoplatkov, 
 • agenda - rozpočet obce, príprava a sledovanie jeho plnenia,
 • vyúčtovanie dotácií zo štátnym rozpočtom a inými inštitúciami,
 • agenda - mojetok obce a inventarizácia, evidencia majetku obce, 
 • príprava návrhov a spracovanie účtovných smerníc,
 • archivácia ekonomickej a majetkovej agendy,

 

Odd. personálnej činnosti

p. Elena Ružbaská, Tel.: 4680 433, mobil: 0902 913382, mzdy@huncovce.sk

 • podateľňa a výpravňa písomností, evidencía došlej a odoslanej pošty,
 • agenda - vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov obce a ostatných zmluvných pracovníkov v celom rozsahu,
 • ročné spracovanie daní z príjmov fyzických osôb, prihlášky, odhlášky do poisťovní, odvod daní,
 • vedenie výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, príslušné hlásenia pre daňový úrad,
 • archivácia mzdovej agendy, 
 • agenda - spracovanie odosielaných faktúr obce, 
 • evidencia a úhrady dodávateľských a odosielaných faktúr, 
 • agenda - evidencia a spracovanie výkazov TKO,
 • evidencia a vysporiadanie separovaného zberu,
 • refundácie miezd pracovníkov aktivačnej činnosti a komunitného centra,
 • vydávanie a evidencia rybárskych lístkov, 
 • plnenie a evidencia štatistických výkazov obce, 
 • služby obecného úradu - kopírovanie a hlásenie rozhlasom, 
 • zabezpečovanie zákona o ochrane osobných údajov,

 

Stavebný úrad

p. Elena Ružbaská, Tel.: 4680 433, mobil: 0902 913382, mzdy@huncovce.sk

 • plnenie a evidencia štatistických výkazov, 
 • riešenie drobných stavieb a stavebných úprav, vedenie ich evidencie,
 • činnosť obce na úseku životného prostredia (výrub drevin, vydávanie rybárskych lístkov),
 • evidencia nehnuteľnosti v obci, archivácia evidencie domov a stavieb,

 

Odd. služieb, údržby majetku a verejnej zelene

Mgr. Reščáková Jana, Tel.: 4680 433, mobil: 0902 913383, odpady@huncovce.sk

 • riadenie pomocných prác na údržbe majetku obce, verejnej zelene, úprave a čistote verejných priestranstiev, cintorína,
 • riadenie aktivačných prác a malých obecných služieb uchádzačmi o zamestnanie, 
 • styk obce s ÚPSVaR Kežmarok, evidencia uchádzačov o zamestnanie,
 • riadenie činnosti na úseku separovaného zberu a TKO v obci - zvoz, triedenie, evidencia,
 • zabezpečenie vývozov obsahu žúmp, likvidácia na ČOV, evidencia,
 • riadenie činnosti na úseku cintorínskych služieb, evidencia hrobových miest,