Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 392
TÝŽDEŇ: 392
CELKOM: 373423

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

TKO

Termín zberu:    pravidelne každú STREDU279

Sadzby poplatkov:

Podľa § 5 VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú sadzby za zber TKO nasledovné:

 • Sadzba poplatku pri množstevnom zbere:   0,035 eura za jeden kg komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri nasledovnej frekvencií vývozov zberných nádob:
  - pri nádobe s objemom 110 l (55 kg)
  - pri nádobe s objemom 1100 l (550 kg)
  - pri kontajneri s objemom 5,5 m3 ( 2 750 kg) resp. 7,0 m3 (3 500 kg).
 • Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín stanovuje obec sadzbu poplatku vo výške 0,033 eura za jeden kg drobných stavebných odpadov pri zbernej nádobe (kontajneri) s objemom 5,5 m3 resp. 7,0 m3.
 • V ostatných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber, stanovuje Obec Huncovce sadzbu poplatku vo výške 0,05 eura / osobu a kalendárny deň, počas ktorého má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

Zníženie poplatku:  

 • Na základe písomnej žiadosti poplatníka obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré
  poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží
  stanovené podklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval
  na území obce.
 • Obec zníži stanovenú výšku poplatku fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby
  s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým
  zdravotným postihnutím so sprievodcom (ZŤP-S) o 30 %.
 • Obec zníži stanovenú výšku poplatku úplne bezvládnej fyzickej osobe o 50 %.

Splatnosť poplatku:  

 • Poplatok vo výške viac ako 30 eur je splatný v splátkach, pričom prvá splátka poplatku je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka k 30.9. kalendárneho roka.
 • obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách  určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrúbuje poplatok.

 

pre viac informácii prečítaj VZN č. 4/2015