Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 43
TÝŽDEŇ: 915
CELKOM: 582076

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola

Školská 231/2, Huncovce

Tel.: 052 45 621 26, 0903 896 329

e-mail: mshuncovce@mshuncovce.sk

 

IBAN: SK 91 5600 0000 0016 2911 5002/ školné a réžia VS: meno, priezvisko dieťaťa

IBAN: SK55  0200 0000 0016 3859 7453/ stravné VS: meno a priezvisko dieťaťa

 

Riaditeľ školy: Stanislava Spiegelhalterová

 

Školský rok 2020/21

 

Počet detí: 97 / 52 R

Počet detí predškolského veku: 36/ 26 R

Počet tried: 5

 

Odbory v MŠ:  hudobno – pohybový odbor,

                           výtvarný odbor

                            tanečný odbor

                         

Prerušená prevádzka: v čase vianočných sviatkov, veľkej noci

  •  po vzájomnej konzultácií s triednou učiteľkou, riad. MŠ/prevádzka MŠ  zabezpečená pri minimálnom počte 10  prítomných detí,
  • mesiac AUGUST MŠ zatvorená.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a následne inovovaného  Školského vzdelávacieho programu: „Zvedavé dieťa“

V čase mimoriadnej situácie – Covid prebieha výchovno- vzdelávací proces v exteriéri MŠ.

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí v školskom roku 2020/21:

 

1. trieda 2-4 ročné deti     

    tr. uč.  Jana Fedáková

    p. uč.  Alena Labudová

 

2. trieda 3- 4 ročné deti

    tr. uč. Iveta Malatinová

    p. riad. S. Spiegelhalterová

 

                                      

3.trieda  4-6 ročné deti

  tr. uč.  Paulína Krasuľová Mgr.

   p .uč.  Ingrid Šlosárová

                                        

 

4. trieda 5-6 ročné deti

   tr. uč. Božena Polovková  Mgr.

   asistent uč. Renáta Polhošová

 

5. trieda 4-5  ročné deti

   tr. uč. Kubičárová Jana Mgr.

   asistent uč. Alena Polhošová Bc.

 

NP PRIM – 4 zamestnanci

Asistent učiteľa – Bc. Alena Polhošová

                                     Renáta Polhošová

Odborní zamestnanci - špeciálny pedagóg- Mgr. Marta Spišiaková

                                         sociálny pedagóg – Mgr. Mária Pravdová

_______________________________________________________________

                                                                           

Ekonóm, PaM, vedúca ŠJ – Katarína Dubcová

Kuchárky –  Jolana Hrehová, Tatjana Čarnogurská, Viera Harnischová

Upratovačky- Vlasta Sovová, Alena Smiková

 

Rada školy

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje

a presadzuje verejné záujmy, záujmy detí, rodičov, pedagogických a prevádzkových

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež  funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy 2020-2024.

Voľby do rady školy prebehli dňa: 24.9.2020

Ustanovujúca rada školy sa uskutočnila dňa: 29.9.2020

 

Rada školy pozostáva zo 7 členov.

Zloženie rady školy:

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov

1 zástupca nepedagogických zamestnancov

2 zástupcovia za rodičov

2 delegovaní zástupcovia OcÚ

 

Do Rady školy pri Materskej škole, Školská 231/2, Huncovce boli zvolení:

Renáta Kromková – predseda RŠ

Zuzana Veselovská – podpredseda RŠ

Jana Fedáková – zapisovateľka

Ingrid Šlosárová – člen

Ing. Ján Horník- člen

Jaroslav Dravecký - člen