Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SMS-info

Sms info

Cestovný poriadok

cestovný poriadok

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 112
TÝŽDEŇ: 3025
CELKOM: 707776

OZZR -SPIŠ

ozzr

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola

 

Školská 231/2, Huncovce

Tel.: 052 45 621 26, 0905 739 429

e-mailmshuncovce@mshuncovce.sk

 

IBAN: SK 91 5600 0000 0016 2911 5002/ školné a réžia VS: meno, priezvisko dieťaťa

IBAN: SK55  0200 0000 0016 3859 7453/ stravné VS: meno a priezvisko dieťaťa

 

Riaditeľ školy: Stanislava Spiegelhalterová

 

Školský rok 2021/22

 

Počet detí: 113 / 61 R

Počet detí predškolského veku: 64/ 48  R

Počet tried: 5

                      

Prerušená prevádzka: v čase vianočných sviatkov, veľkej noci

  •  po vzájomnej konzultácií s triednou učiteľkou, riad. MŠ/prevádzka MŠ  zabezpečená pri minimálnom počte 10  prítomných detí,
  • mesiac AUGUST MŠ zatvorená.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a následne inovovaného  Školského vzdelávacieho programu: „Zvedavé dieťa“

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí v školskom roku 2021/22:

 

1. trieda 2-3 ročné deti     

    tr. uč.  Paulína Krasuľová Mgr.

    p. uč.  Ingrid Šlosárová

 

2. trieda 3- 4 ročné deti

    tr. uč. Jana Fedákováová

    p. uč. Alena Labudová

                                      

3.trieda  5-6 ročné deti

  tr. uč.  Iveta Malatinová

   p . riad. Stanislava Spiegelhalterová

                                        

4. trieda 5-6 ročné deti

   tr. uč. Božena Polovková  Mgr.

   asistent uč. Alena Polhošová BC.

 

5. trieda 5-5  ročné deti

   tr. uč. Džurňáková Anna Mgr.

   asistent uč. Dunková Lucia

 

NP PRIM – 3 zamestnanci

Asistent učiteľa – Bc. Alena Polhošová

Rodičovský asistent  - Lucia Dunková                                

Odborní zamestnanci - špeciálny pedagóg - Mgr. Marta Spišiaková                                    

_______________________________________________________________

                                                                           

Ekonóm, PaM, vedúca ŠJ – Katarína Dubcová

Kuchárky –  Johana Hrehová, Judita Javoreková, Viera Harnischová

Upratovačky- Vlasta Sovová, Alena Smiková

 

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje

a presadzuje verejné záujmy, záujmy detí, rodičov, pedagogických a prevádzkových

zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež  funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Rada školy 2020-2024.

Voľby do rady školy prebehli dňa: 24.9.2020

Ustanovujúca rada školy sa uskutočnila dňa: 29.9.2020

 

Rada školy pozostáva zo 7 členov.

Zloženie rady školy:

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov

1 zástupca nepedagogických zamestnancov

2 zástupcovia za rodičov

2 delegovaní zástupcovia OcÚ

 

Do Rady školy pri Materskej škole, Školská 231/2, Huncovce boli zvolení:

Renáta Kromková – predseda RŠ

Zuzana Veselovská – podpredseda RŠ

Jana Fedáková – zapisovateľka

Ingrid Šlosárová – člen

Alena Smiková- člen

Ing. Ján Horník- člen

Jaroslav Dravecký