Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Revitalizácia historického centra obce Huncovce

Revitalizácia historického centra obce Huncovce

 

„Revitalizácia historického centra obce Huncovce “

 

Základné údaje o stavbe:

- Projektant: Ing. arch. Mária Kollárová - architekt, Poprad

ISPO, Inžinierske stavby, spol. s.r.o., Prešov

- zhotoviteľ.: ARPROG, a.s. Poprad

- zahájenie prác: 08.06.2010

- ukončenie prác: 30.11.2011

 

Objektová skladba a rozsah vykonaných prác a dodávok na stavbe:

- Prístrešok zastávky SAD a reklamný stĺp - 39 289,45 €

- Spevnené plochy - 74 445,46 €

- Drobná architektúra - 4 305,66 €

- Sadové úpravy - 2 968,94 €

- Rekonštrukcia MK a chodníkov:

- Hlavná ulica, Farská ulica +centrum - 309 019,51 €

- zemné práce : - odstránenie pôvodného krytu a podkladu - 1 273,00 m2

- odkopávky, výkopy rýh, premiestnenie a uloženie výkopu - 3 028,93 m3

- rozoberanie pôvod. zámkovej dlažby - všetky druhy - 243,00 m2

- osadenie cestných bet. obrubníkov: - 4 111,00 m

- kanalizačné uličné vpuste s mrežou : - 5 ks

- betónový múr a val zvislý: - 30,0 m3

- komunikácie:

- podklad z kameniva a štrkodrviny - 5 623,00 m2

- kamenivo obalené asfaltom AC 16 - 2 743,00 m2

- kamenivo obalené asfaltom AC 11 - 3 378,00 m2

- chodníky zo zámk. dlažby Premac - 3 104,85 m2

Cena prác a dodávok spolu : 459 307,50 €

 

Zhotoviteľ stavby vykonal zazmluvnené práce pre obec dodávateľsky v priebehu mesiacov jún 2010 až november 2011, s prestávkou v nepriaznivých poveternostných podmienkach v zimnom období.

 

Celý rozsah vykonaných prác a dodávok uhradila obec z prostriedkov EÚ cez projekt ROP 4.1. - MVaRR SR vo výške 445 030,49 € a z vlastných prostriedkov rozpočtu obce vo výške 14 277,01 €.

Ing. Jozef Majerčák

starosta obce

Dátum vloženia: 30. 11. 2011 8:08
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2022 13:09
Autor: Ing. Daniel Slezák

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:201
TÝŽDEŇ:800
CELKOM:1023588

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia