rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Obec Huncovce
ObecHuncovce
Obec Huncovce
ObecHuncovce

Nenašli ste čo ste hľadali ?

Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Huncovce

Rozšírenie vodovodu a vybudovanie výdajných stojanov v obci Huncovce

Názov projektu: Rozšírenie vodovodu a vybudovanie  výdajných stojanov v obci Huncovce

Informácia o realizácii projektu:

Názov projektu: Rozšírenie vodovodu a vybudovanie  výdajných stojanov v obci Huncovce

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecificky cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Kód projektu v ITMS : 312061AQL9

Miesto realizácie: obec Huncovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: máj 2020 – december 2021

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 68 238,02 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 3 591,47 €

Ciele projektu: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej rómskej komunity v Huncovciach, sa naplní zavedením pitnej vody do rómskej osady a to, rozšírením rozvodov pitnej vody v rómskej osade k dvom výdajným stojanom. Projektom sa vytvoria predpoklady na zavádzanie pitnej vody do domácnosti. Projekt bude mať pozitívny dopad na legálne budovanie obydlí, pretože bude naplnená požiadavka napojenia obydlia k pitnej vode. Dostupnosť k pitnej vode všetkých príslušníkov rómskej komunity bude dosiahnutý, rozšírením vodovodnej vetvy v osade a vybudovaním dvoch výdajných stojanov.

Aktivity projektu:

- rozšírenie potrubných rozvodov a vybudovanie dvoch výdajných stojanov v rómskej osade obce Huncovce. Výdajne stojany budú rozmiestené rovnomerne pozdĺž  osady a zabezpečia nepretržitý prístup k pitnej vode počas celej doby udržateľnosti projektu.

- rozšírenie vodovodnej vetvy v obci

- pravidelná kontrola kvality vody zabezpečenie garančných prehliadok výdajných stojanov v zmluve s realizačnou firmou

Kontaktné údaje príjmateľa:

Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

Štatutárny organ: Ing. Peter Majerčák  – starosta,

tel: 052 / 4680432

e-mail: huncovce@huncovce.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.sk,  www.minv.skwww.huncovce.sk

Dátum vloženia: 17. 8. 2022 13:01
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 8. 2022 13:01

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:339
TÝŽDEŇ:1662
CELKOM:1010921

OZZR -SPIŠ

ozzr

Bývalá obec Dvorce

1

Predpoveď počasia

Podrobná predpoveď počasia